Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim za pojasnilo zakaj v proračunu ni namenjeno nobenega razvojnega denarja za KS Globoko, še posebej za šolo?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Da bi lahko ugotovil zakaj svetnica meni, da predloga odloka o proračunu za leto 2022 in 2023 ne nosita razvojnega denarja za KS Globoko in za šolo bi potrebovali dodatno argumentacijo kot tudi opredelitev kaj sama konkretno smatra za t.i. razvojni denar. Lahko pa pojasnimo, da so v proračun vključene razvojne proračunske postavke, namenjene načrtovanju in izvajanju na različnih področjih občine, ki niso opredeljene po posamezni krajevni skupnosti. Občina svoj razvoj ne more načrtovati in izvajati parcialno. Tako lahko pristopi le, če je vnaprej za skupno območje že jasno definirala cilje, vezane na posamezno mikro lokacijo. Kot je to npr. izdelava posameznih prostorskih aktov, kjer so zagotovljena sredstva splošno in se porabljajo skladno s prejetimi pobudami. Ali pa izvajanje projektov na področju turizma, ki so vezani na ponudnike celotne občine. Ravno tako ne moremo vnaprej predvideti kateri prijavitelji bodo izkoristili spodbude za področje kmetijstva, podjetništva kot tudi na področjih izobraževanja ipd. Zato ne moremo soglašati, da za KS, posebej za šolo ni predvidenega razvojnega denarja, saj je izraba le tega v veliki meri odvisna tudi od razvojni pobud, prejetih s strani posameznega okolja.
Odlok o proračunu 2022 in 2023, drugo branje je za območje krajevne skupnosti Globoko prinesel dodatna neposredna sredstva tako za pripravo in izvedbo posameznih investicijskih projektov.

Patricia Čular
Vodja oddelka

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA