Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Me zanima, ali je morda že izdelana idejna zasnova projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja meteornih voda za območje Dobova - Kaptol ?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Izdelana je idejna zasnova za ureditev odvodnjavanja meteorne vode. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč Dobova - Kaptol bo obravnavana tudi ureditev odvajanja meteorne vode.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA