Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dal bi že marsikdaj dano pobuda a vidim , da ni bila še obravnavana, da se v gosto naseljenih vaseh ob prometnici postavijo ali pritrdijo na javne luči kakšni koši za smeti. V teh časih se vse več in več ljudi rekreira z hojo in tekom po pločnikih. Opažamo da je vse več in več smeti na omejenih sprehajališčih zato bi dal pobudo, da občina pristopi k nabavi smetnjakov, komunala k vzdrževanju, krajevne skupnosti pa se z občino odloči kje bi jih bilo smotrno postavit.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in izvajalcem javne gospodarske službe si bomo zadevo ogledali na terenu in definirali točno določene lokacije za postavitev potrebnih košev za smeti.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Mladen Strniša


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE