Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Med prebivalci KS Kapele, še posebej med tistimi, ki redno koristijo makadamsko cesto Rakovec - Veliki Obrež se pojavlja vse več nezadovoljnosti glede stanja ceste ter njenega vzdrževanja! Dolgoletna želja vse prebivalcev je, da bi se ta odsek ceste asfaltiral, vendar je zaradi tega, ker je cesta v prostoru natura 2000 to neizvedljivo. Glede na to, da ima cesta velik pomen predvsem v zimskih mesecih ko zapade več snega in bregovi v Kapele niso prevozni , predlagam da se v proračun 2022 uvrstijo sredstva za temeljito obnovo ceste ter njeno temeljito leto vzdrževanje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Makadamski odsek lokalne ceste LC 024261 Dobova – Rakovec poteka po ekološkem omrežju Natura 2000. Odsek makadamske ceste je bil v mesecu decembru 2021 na najbolj poškodovanih mestih dosipan z drobljencem in na celem odseku grederiran. Tudi v bodoče bomo, po potrebi tudi 2 x letno, cestni odsek urejali preko rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Brežice.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Boštjan Šetinc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA