Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ali se predvideva priprava projektov za kolesarko povezavo med občino Brežice in Podčetrtkom? Glede na dejstvo, da je občina Podčetrtek že gradi kolesarsko povezavo do kraja Dekmanca. Če gremo v trajnostno in zeleno družbo, je pobuda na mestu. Dajem v razmislek in preučitev, kajti z evropskimi sredstvi bi bil ta projekt izvedljiv.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V okviru projekta posavskih in dolenjskih občin Sava – Krka bike je predvidena kolesarska povezava iz smeri Brežic proti Bistrici ob Sotli, saj Občina Brežice meji na Občino Bistrica ob Sotli ter ne sega do Podčetrtka. Idejno je rešena povezava Brežice – Dobova - Jovsi – Župelevec - Bizeljsko - Bistrica ob Sotli. Prvi del te povezave iz Brežic do Dobove se že izvaja.

EU sredstva, ki jih lahko načrpamo v tej EU perspektivi za kolesarske povezave so že v celoti vezana na dva kolesarska projekta v izvedbi. Občina Brežice si bo prizadevala, da bi dolgoročno izvedla celotno predvideno kolesarsko omrežje kot je zastavljeno po omenjenem skupnem projektu občin, po katerem je v naši občini predvideno cca 60 km urejenih kolesarskih povezav. Projekt je torej obsežen in bo njegova izvedba trajala dlje časa ter bo odvisna od razpoložljivih virov financiranja.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI