Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Najprej bi se zahvalila oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe za posluh in posredovanje argumentov DRSC , glede problematike odseka regionalne ceste skozi Dobravo , kjer je bila obraščenost iz obeh strani ceste z drevesi. Trajalo je vendar, je sedaj bistveno boljši občutek se peljati po tej cesti. Žal je ostalo še kar nekaj dreves, so označena, upam da bodo lastniki opravili svoje delo, me pa moti sledeče. Na delu cestišča od Malega jarka do Velikega jarka, kjer ne na eni strani njiva , last sklada RS, kjer najemnik obdeluje njive, vendar je poraščen obcestni jarek, sedaj so še drevesa bolj grmovje, v kolikor pa bo to ostalo rasti, bo kmalu vejevje zopet nad cesto. Prav tako bi bila preglednost glede naleta divjadi boljša, in s tem varnejša vožnja.Predlagam da se to grmovje zdrobi in očisti ter poveča prelednost in varnost.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vašo pobudo za čiščenje in odstranitev grmovja v obcestnih jarkih ob regionalni cesti R1-219, odsek 1242 Bizeljsko – Čatež bomo posredovali vzdrževalcu državne ceste omenjenega odseka.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA