Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na to, da je Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) locirana v neposredni bližini naše občine predlagam, da se povabi njihovega predstavnika, da članom občinskega sveta na eni izmed rednih sej predstavi področja poslovanja NEK pomembna za občane občine Brežice. Kljub temu, da smo člani OS prejemniki letnega poročila NEK menim, da bi bilo koristno, da pridobimo dodatne informacije o varnostnih vidikih poslovanja elektrarne, o odlaganju srednje in visoko radioaktivnih odpadkov, kakšna je in bo njihova skrb za okolje itn.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se z vodstvom NEK, GEN energija in ARAO že dogovarja o tem, da bodo na eni od prihodnjih sej Občinskemu svetu Občine Brežice predstavili področje delovanja in poslovanja ter odgovorili na morebitna vprašanja.
Občina Brežice se bo tudi z vodstvom družbe Krka, d. d., Novo mesto dogovorila za predstavitev načrtovanega projekta na seji Občinskega sveta Občine Brežice.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA