Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

V letu 2014 je tovarna Krke odprla obrat SINTEZA1,kjer izdelujejo farmacevtske učinkovine za zdravila.Obrat ima po mnenju strokovnjakov visokotehnološko zmogljivost ,ocenjujejo ga varen objekt in ni škodljiv okolju ?
Načrtujejo širitev programa in v Krškem že potekajo priprave na gradnjo novega skladišča nevarnih snovi--SINTEZA2.Objekt naj bi bil zasnovan tako,da se tehnološke operacije izvajajo v skladu s predpisi glede varnosti.Obstaja zaskrblenost občanov Krškega,Brežice glede varnosti objekta,saj je tu bližina Nuklearne elektrarne kot tudi stanovanjska naselja.Menim ,da moramo pridobitiveč informacij o varnosti delovanja s strani strokovnih predstavnikov Krke kot tudi ev. stokovnih predstavnikov Nuklearne elektrarne Krško(vpliv ev. nesreče v SINTEZI 1ali SINTEZI2 na delovanje Nuklearne elektrarne kot tudi na bivanje občanov v bližini )Predlagam,da jih povabimo in da nam predstavijo vse vidike delovanja in odgovorijo na naša vprašanja .

--Druga pobuda se nanaša na omejitev prometa čez reko Savo in Krko med vikendi.Sprehod čez mostove je zelo prijeten za mlade družine,starejše kot tudi invalide in mislim,da je prav,da vsaj med vikendom omejimo promet čez mostova in omogočimo mirne sprehode in varno kolesarjenje. Mislim,da je to izvedljivo s postavitvijo semaforja.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se z vodstvom NEK, GEN energija in ARAO že dogovarja o tem, da bodo na eni od prihodnjih sej Občinskemu svetu Občine Brežice predstavili področje delovanja in poslovanja ter odgovorili na morebitna vprašanja.
Občina Brežice se bo tudi z vodstvom družbe Krka, d. d., Novo mesto dogovorila za predstavitev načrtovanega projekta na seji Občinskega sveta Občine Brežice.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Milena Strašek


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA