Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda 21.seja OS občine Brežice

Potres je naravna nesreča, ki je ne moremo napovedati, niti ni mogoče v naprej oceniti obsega, moči v škodo prebivalstva. Vsem nam je znano, da je brežiško - krško območje drugo največje potresno območje v državi, tudi eno izmed najbolj potresno dejavnih območij Slovenije, saj jakost potresov v Posavju lahko doseže VII.stopnjo in več, po EMS lestvici.

V zvezi z gradnjo novih proizvodnih objektov farmacevtske družbe Krka NM, ki so v neposredni bližini naše občine, to je v samem centru Krškega, smatram za potrebno POBUDO, da se tudi brežiški občinski svetniki seznanijo s pojasnili s strani investitorja, pred vsem glede:

že omenjenega najbolj potresno dejavnega območja v državi

okoljske primernosti objektov

skladiščenja zdravju nevarnih substanc

in odlaganja odpadnih produktov

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se z vodstvom NEK, GEN energija in ARAO že dogovarja o tem, da bodo na eni od prihodnjih sej Občinskemu svetu Občine Brežice predstavili področje delovanja in poslovanja ter odgovorili na morebitna vprašanja.
Občina Brežice se bo tudi z vodstvom družbe Krka, d. d., Novo mesto dogovorila za predstavitev načrtovanega projekta na seji Občinskega sveta Občine Brežice.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA