Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zaradi velikosti naselja in posebno povečanega obsega prometa zaradi prenove Ceste bratov Milavcev dajem svetniško pobudo, da se takoj vzpostavijo ukrepi za umirjanje prometa in zagotovi varen prehod za pešce na lokaciji križišča treh cest (Ob stadionu, Kajuhove in Finžgarjeve). Mislim, da imamo prakso in tehnične rešitve, tako da ne rabimo čakati, da pride do tragedije, ampak moramo ukrepati takoj in te stvari narediti prioritetno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V proračunu Občine Brežice za leto 2023 je zagotovljenih 100.000 EUR za obnovo vozišča in hodnika za pešce v Finžgarjevi ulici, v sklopu projekta se bo uredilo tudi križišče z ulico Ob stadionu in prehod za pešce, za kar se bo predhodno izdelala tudi projektna dokumentacija.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA