Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kakšni so bili do sedaj ukrepi občine pri uveljavljanju oziroma odpravljanju napak pri nekvalitetni izvedbi gradnje pločnikov?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede razpoke na pločniku ob Cesti svobode, je izvajalec že bil pozvan k odpravi pomanjkljivosti. V roku veljavnosti bančne garancije bo odpravljena napaka. V kolikor izvajalec napake ne bo odpravil, se bo izvedba naročila pri drugem izvajalcu in vnovčila veljavna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, ki velja do 15.11.2023.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA