Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Voda iz izvira potoka Gabernica občasno skoraj presahne, zaradi prevelikega odvzema vode, za oskrbo severo-zahodnega dela občine s pitno vodo. Izvir Gabrnice je naravni spomenik in kot tak si zasluži, da ga ohranimo z vodo, ki bo še naprej tekla iz izvira in ne, da ta zaradi prevelikega odjema presahne. Gre za naravni spomenik, enako kot slap Savica, kjer je na mestu kjer voda priteče iz skale tudi ena luknja v kateri je voda. Če bi tam dali cevi za oskrbo s pitno vodo, ne vem kaj bi rekli Gorenjci, če bi slap Savica presahnil. Enako je tudi pri naši Gabernici žalostna podoba, če ni vode. V ta namen dajem pobudo, da se cevi za oskrbo omenjenega vodovodnega omrežja odstrani iz izvira Gabernice in priklopi na ustrezno vrtino. Zdaj se izvajajo razno razne hidravlične izboljšave in verjamem, da se to lahko naredi oz. da se dejansko ohrani Gabernico, da bo tekla še naprej.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Pri trenutno aktivnem projektu hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli je predvidena projektna rešitev uporabe obeh obstoječih vodnih virov v Pišecah. Uporablja se tako arteški vodnjak kot zajetje Duplo za polnitev novega vodohrana, ki se bo zgradil v sklopu tega projekta in bo služil za oskrbo okoliških gospodinjstev na območju Pišec, Bizeljskega, Brezja in Bojsnega tudi v primeru izpada el. omrežja zaradi svoje visoke lege. Na sam projekt sta bili pridobljeni vodni dovoljenji Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje. S Komunalo Brežice se bo dodatno preverilo ali je zajetje Duplo nujno potrebno oz. če se lahko vodohram napaja samo iz enega vira ne da pri tem poslabšamo oskrbo s pitno vodo prej omenjenih naselij.

Pripravil: Blaž Lipej, strokovni sodelavec

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS