Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Predlagam, da strokovne službe Občine Brežice pregledajo trenutno veljavne kriterije za sprejem otrok v vrtce na območju občine Brežice. Gre za 13. člen Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice. V praksi se je izkazal, da bi nekatere kriterije bilo smiselno korigirati. Predlagam, da se o tem posvetujete s strokovnimi službami javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne, 19.5.2022 je potekal sestanek z vodjo aktiva ravnateljev in podravnateljev, ter predstavnicama Vrtca Mavrica Brežice. Na delovnem sestanku so bile predstavljene dileme, s katerimi se srečujejo v javnih zavodih, ki izvajajo vključitev otrok v predšolsko vzgojo in izobraževanje; vezane predvsem na uporabo v praksi.

Eden izmed sklepov je bil, da je od uveljavitve Pravilnika preteklo le nekaj časa in je potrebno v praksi spoznati kako konkretno postopajo v posameznih postopkih, ves čas pa bodo spremljali dileme, ki jih tudi sprotno razrešujemo.

Glede na to, da se vpis izvaja v vpisnem obdobju, kjer je število prejetih vlog manjše od števila prostih mest, dejansko do točkovanja po kriterijih 13. člena Pravilnika ne pride; mesto dobijo vsi otroci, katerih starši so namero za vpis izkazali v času javnega vpisa v vrtce. Prav tako se z vlogami že polnijo medletni oddelki, za otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis med šolskim letom; starši za vključitev v marcu tako prejmejo pogodbo takoj po zaključku vpisa, ko pride do posredovanja dokumentacije, skladno z rokovnikom.
Pripravila:
Barbara Hercigonja Milošević
Svetovalka s področja dela oddelka

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

Matija Kolarič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI