Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Spoštovani, na mene se je obrnila mati, ki mora otroka (glede na nov pravilnik o vključevanju otrok v vrtec) enega otroka voziti v en vrtec, drugega pa 20Km v drug vrtec. Otroka zbuja ob 4.30, da lahko pride do službe. Tako razumevanje zapolnjevanja prostih mest v vrtcih je nesprejemljivo in ni v duhu namena vključevanja otrok v javno varstvo predšolskih otrok. Ali boste navedeno anomalijo odpravili. S spoštovanjem, dr. Stanka Preskar

Odgovor na pobudo/vprašanje

Navajate konkreten primer, za katerega se najprej zastavlja vprašanje o podaji vloge staršev za vključitev otroka v predšolsko vzgojo in izobraževanje; tj.(1) v kolikor je podana vloga v času javnega vpisa, ki je javno objavljen, so vsi otroci dobili mesto v vrtcih. (2) V kolikor je vloga podana izven obdobja javnega vpisa, pa je otrok umeščen na čakalni seznam in starši prejmejo obvestilo, da se bo otrok vključil na morebitno prosto mesto v javnem zavodu, kamor je podana vloga za vpis. Ko pride do združitve čakalnih seznamov javnih zavodov v centralni čakalni seznam (enoten vpis, ki je opredeljen v Pravilniku in Zakonu o vrtcih kot nadrejenem aktu), pa se vključuje otroke na prosta mesta, ki so v vseh vrtcih občine Brežice. Vrtci tako vabijo otroke, ki so na čakalnem seznamu na morebitna prosta mesta, s čimer se zagotovi, da se polnijo vsa mesta v javnih vrtcih. Vsekakor pa gre za izjemo in prehodno obdobje, za premostitev določenega dela leta, ko nujno potrebujejo varstvo – s pričetkom novega šolskega leta se lahko medletno vključeni otroci vključijo v vrtec prve izbire – o tem postopku jih javni zavodi seznanijo.

Vse situacije, ki jih izpostavljajo javni zavodi beležimo in jih sprotno razrešujemo, vezane pa so predvsem na uporabo Pravilnika v praksi. Pravilnik se je izkazal kot uporaben, vedno pa pride do primerov, ki so izjeme. Menimo, da javni zavodi na področju dela delujejo strokovno in upoštevajoč nacionalno zakonodajo, ki je s Pravilnikom konkretizirana za potrebe lokalne skupnosti.
Pripravila:
Barbara Hercigonja Milošević
Svetovalka s področja dela oddelka

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA