Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se po celotni občini, tako po mestu, kot vseh krajevnih skupnosti postavijo enotne oglaševalske table oz. enotni oglaševalski prostori za fizično plakatiranje in obveščanje. Prav tako naj se razmišlja o interaktivnih oglasih, kjer bi se oglasi , obvestila predvajala v digitalizirani obliki. Naj bo tudi razvoj Brežic digitalen in zelen.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Hvala za vašo pobudo. Občina se zaveda problematike in je med drugim h temu pristopila z elaboratom za mesta postavitve različnih vrst oglaševalnih objektov na območju večjih naseljih z uličnim sistemom v naši občini, in sicer v Brežicah, Dobovi in Čatežu ob Savi ter s katalogom urbane mestne opreme, ki obravnava tudi poenotenje oglaševalnih teles na območju naše občine. Strinjamo se tudi s predlogom po interaktivnih in digitaliziranih oglasih. Obveščamo vas tudi, da s strani privatnega sektorja pisnih predlogov ali vlog v smeri digitalizacije oziroma postavitve digitaliziranih panojev nismo prejeli.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI