Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

V preteklosti sem že dal pobudo, da se na avtobusni postaji v Dednji vasi postavi javno razsvetljavo . Glede na to, da ni elektrike na tej postaji sem predlagal, da se postavi razsvetljava, ki ima fotovoltaični kolektor za električno energijo in zagotavlja to razsvetljavo. Ob tej postaji čakajo otroci na avtobus. Takšna postaja je tudi ob cesti proti Globokem v Blatnem. Predlagam, da se postavi tako razsvetljavo predvsem na postajališčih, ki so ob prometnih cestah. Zanima me kako je s tem. Rečeno je bilo, da občina tudi testira takšne zadeve. Ne vem sicer kam ste to postavili. Predlagam pa, da v kolikor boste to testirali oz. se to testira, da bi to postavili na postaje, ki sem jih predlagal.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ogledali si bomo obstoječa avtobusna postajališča na omenjeni relaciji in preverili možnost postavitve solarnih svetilk. V kolikor so lokacije primerne bomo zadevo realizirali do začetka šolskega leta.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS