Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ob tretji točki dnevnega reda, pri potrditvi dnevnega reda, želim svetnike obvestiti, da se imela namen glasovati »Za«, vendar sem se na hitro dotaknila napačne tipke in sem vprašala Jasmino, če se to da popravit, a se ne da. Imam pobudo, glede na to, da se to lahko vsakemu zgodi mimogrede, ali je možno popraviti v programu napako pri glasovanju .

Odgovor na pobudo/vprašanje

Napake pri glasovanju se v programu za glasovanje – Sentio Premium 2021 po zaključenem glasovanju in objavi rezultatov glasovanja ne more več popraviti.
V skladu s četrtim odstavkom 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) predsedujoči pozove člane sveta k glasovanju tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« predlagani odločitvi. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

07.07.2022


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA