Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Posredujem pobudo za postavitev prometne signalizacije - ogledala, pri naslednjih dveh objektih, in sicer:
- na naslovu Trg izgnancev ob izvozu iz novega naselja nad Vrbino (ob Vili Livadi) na glavno cesto - stanovalci zaradi parkiranih vozil na cestišču na levi strani ob izvozi iz naselja, ko se vključujejo v promet na glavno cesto, ne vidijo vozil, ki se po cestišču pomikajo, in ne kolesarjev in motoristov. Torej se ne morejo varno vključiti v promet oz. pri tem ovirajo varnost vseh že vključenih na glavni cesti. Stanovalci vljudno prosijo za postavitev prometne signalizacije - ogledala, in sicer nasproti mesta, kjer se vključujejo v promet. Le tako bodo namreč ustvarjeni pogoji za varnost tako voznikov na cesti kot tudi njih, ki se vanj vključujejo.
- na naslovu Cesta prvih borcev 39 (sedež FInančnega urada Brežice) in sicer ob izvozu iz podhoda, ki povezuje parkirišče Finančnega urada in glavno cesto Prvih borcev. Zaposleni, ki se vključujejo v promet, zaradi vozil, parkiranih na desni strani, ne vidijo vozil, kot tudi ne motorjev in koles, ki so že vključeni v promet z desne strani. Prosimo za postavitev prometne signalizacije . ogledala, ki bo omogočal preveritev stanja na cesti z desne strani, in sicer nasproti mesta vkljućevanja v promet (ob terasi Gostile Splavar).
Hvala za razumevanje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za vse priključke iz privatnih zemljišč na lokalne ceste in javne poti potrebuje lastnik zemljišča soglasje. Prav tako je potrebno tudi za vsako postavitev ogledala ali prometne signalizacije ob občinskih cestah vlogo za postavitev poslati na Občino Brežice. Ko prejme pobudnik soglasje mora ogledalo postaviti vzdrževalec občinskih cest, stroške ogledala in postavitve pa krije pobudnik postavitve. Za lokacijo na Trgu izgnancev smo od upravljalca že prejeli vlogo in se dogovorili za postavitev, s sedeža Finančne urada Brežice pa še te nismo prejeli.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Mojca Florjanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA