Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Več prebivalcev KS Cerklje ob Krki zanimajo statusi sledečih odsekov:
1) Malence - Bušeča vas;
2) Črešnjice proti "pisti" in naprej proti Hrastju;
3) pot oz. "pločnik" ob nedavno obnovljenem cestnem odseku Cerklje - Črešnjice.
Ali so odseki že v planu, kdaj se pričakuje njihova realizacija?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede večjih cestnih investicij v območju KS Cerklje ob Krki velja, da odsek 1.) Malence - Bušeča vas ni v proračunu za leto 2023, ker so se sredstva namenila obnovi lesenega mostu na Borštu,
Odseka 2.) in 3.) sta del istega projekta. Ko bodo urejena lastniška razmerja se bo pripravil tudi plan izvedbe. V letošnjem letu imamo sredstva za parcelacijo.
V tej KS sta predvideni še vsaj dve večji investiciji, in sicer izgradnja novega mosta čez Krko v Borštu (kar se že izvaja) ter rekonstrukcija križišča z izgradnjo avtobusnih postajališč na regionalni cesti za Boršt. Slednji projekt je zastal, zaradi problematike zemljišč, kjer s strani države teče tudi postopek razslastitve.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA