Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zobna higieničarka zdravstveni dom Brežice.
Po vzoru na ZD Sevnica bi lahko tudi v Brežicah začeli izobraževati novega zobnega higienika v ZD Brežice.
V sodelovanju s trenutno higieničarko Blanko Romih, bi nadgradili kabinet za zobno higieno, kjer bi poleg edukativnih delavnic izvajali tudi preventivno čiščenje zobnega kamna in ostale preventivne ukrepe, ki sodijo v okvir dela zobnnega higienika.
Cilj bi bil razbremeniti preobremenjene zobozdravnike, krajšanje čakalnih dob in na dolgi rok boljše stanje na področju zdravja zob občanov..
Pobuda: Čim prej začeti z izobraževanjem novega zobnega higienika in v sodelovanju z obstoječim kadrom posodobi zobni kabinet v ZD Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V občini Brežice trenutno zagotavljamo storitve na področju preventivnega in otroškega zobozdravstva za območje celotnega Posavja, torej tudi za otroke in mladostnike iz občine Sevnice. Specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva zagotavlja visoko kakovostne specialistične storitve na področju preventivnega zobozdravstva za celotno regijo. Specialistka usmerja tudi delo kabineta. V kabinetu za ustno zdravje je, poleg v pobudi navedene uslužbenke, zaposlena diplomirana medicinska sestra, ki se usposablja za izvajanje storitev in bo nadomestila navedeno uslužbenko po njeni upokojitvi. Za prenovo kabineta za ustno zdravje je že izdelana idejna rešitev. Temu sledi izvedba postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del. Načrtujemo, da bo kabinet prenovljen v letošnjem letu. Zobni higienik ni vključen v kadrovski normativ kabineta za ustno zdravje. Zdravstveni dom Brežice je v preteklosti že podal pobudo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da s stroko uskladi kadrovski normativ, ki bo vseboval tudi zobnega higienika. Zdravstveni dom Brežice bo zaposlil zobnega higienika takoj, ko bo slednji vključen v kadrovski normativ navedenega kabineta.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Fredi Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV