Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Tribune Nogometnega kluba Brežice – gre za kar intenzivno pobudo s strani njihovega članstva v zvezi z ureditvijo tribun. Nekaj let se že naslavlja njihova prošnja na občino. Zadnja tekma je bila zelo množična. Bilo je okoli 200 ljudi. Ljudje stojijo tam z dežniki. Da ne govorimo o sanitarijah. Danes sem prejela slike o tem kako zgledajo. Lahko rečemo, da so že skoraj malo nevarni, kar se elektrike tiče. Pobuda skupine je, da se to čimprej uredi.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
V občini zelo veliko sredstev namenjamo za športna društva. Nogometni stadion je doživel zelo velike obnove v zadnjih letih, kar se tiče travnatega igrišča in igrišča z umetno travo. Potem je bilo nujno potrebno urediti atletski stadion, kjer zdaj poteka obnova. Kar se wc-jev tiče pa upam, da niso nevarni. Upam, da so wc-ji tako vzdrževani, da se lahko uporabljajo, verjamem pa, da niso najboljši. Kdaj pridejo nogometne tribune na vrsto, bo stvar sestavnega dela proračunov za leti 2024 in 2025 oz. prioritet, ki jih bomo določili.

V nogometni stadion se je v preteklih letih vložilo precej finančnih sredstev, delno za vzdrževanje objekta, delno pa za celovito obnovo stadiona. V nogometni stadion smo od leta 2016 investirali sledeče:
• 2016/2017 – montažne tribune 52.304,88 EUR,
• 2017/2018 – obnova garderob v objektu na stadionu 44.917,62 EUR,
• 2018 – prestavitev glavnega igrišča z ureditvijo namakalnega sistema 180.903,54 EUR,
• 2018 – nakup industrijskega pralnega in sušilnega stroja 2.910,81 EUR,
• 2019 – projektna in investicijska dokumentacija za prenovo stadiona 12.383,00 EUR,
• 2019 – nabava ALU golov in kabine za delegata 4.435,00 EUR,
• 2020 – VII. faza prenove – razsvetljava in ograje glavnega igrišča z naravno travo 484.335,10 EUR,
• 2020 – nabava krtače za vzdrževanje igrišča z umetno travo 2.233,58 EUR,
• 2021 – I. in II. Faza prenove – izgradnja igrišča z umetno travo in razsvetljava 819.778,15 EUR,
• 2021 – ureditev nadstreška za invalide 1.283,03 EUR,
• 2021 – zamenjava dotrajanega sistema ozvočenja stadiona 6.011,00 EUR,
• 2022 – servis igrišča z umetno travo 10.766,50 EUR.

Skupno se je v obdobju 2017-2022 v objekt vložilo 1.622.262,21 EUR. V sklopu ureditve Centra za krepitev zdravja se je obnovila tudi telovadnica v objektu na stadionu, ki je tudi v souporabi NK Brežice 1919.

Na nogometnem stadionu so montažne tribune, katere zagotavljajo cca. 250 sedišč, vendar ne zagotavljajo pokritih sedišč, pokrit je le prostor za invalidne in gibalno ovirane osebe. Omenjene sanitarije so v uporabi samo v času tekem. Dejstvo je, da so predmetne sanitarije že zastarele, upravljavec objekta - Zavod za šport Brežice pa skrbi, da so funkcionalne.

Atletski stadion je bil zgrajen leta 1999 in je bil do leta 2023 redno vzdrževan, med tem, ko večjih investicijskih vlaganj vanj ni bilo. Sintetična podlaga na tekališčih je v tem času že močno razpokala in je še komaj služila za izvajanje treningov, med tem ko organizacija tekmovanj na občinskem, regijskem in višjem nivoju ni bila več mogoča. Objekt je bil brez primernih prostorov za delovanje kluba, saj so bili obstoječi skladiščni in pisarniški kontejnerji že izredno dotrajani in so kljub sprotnim popravilom atletov še komaj služili namenu.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Mojca Florjanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA