Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Odcepi na Bojsnem so povsem v slabem stanju. V imenu vaščanov sprašujem , kdaj se bodo pričela sanacije odcepov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Izvedeni so tlačni preizkusi na trasi vodovoda, ki so predpogoj za zapiranje odcepov in asfaltacijo. Predvidoma v prvi polovi oktobra se bodo cestišča poasfaltirala.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.07.2023


Izpraševalec:

Štefanija Kržan


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI