Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zanima me zakaj še ni obljubljenega vodnega parka na Savi? (HE Brežice)
Ste mogoče razmišljali o podelitvi koncesije nekomu ki se s tem ukvarja?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za vodni center ob bližini HE Brežice se pripravlja dokumentacija za gradbeno dovoljenje ter PZI dokumentacija. Dokumentacija se pripravlja na osnovi izvedenega javnega natečaja, ki je bil izveden v letih 2020 in 2021. Dokumentacija zahteva zaradi specifičnih ureditev precej usklajevanj, tudi zato, ker bo objekt namenjen različnim uporabnikom. Trentuno usklajujejemo zadnje potrebe uporabnikov za izdelavo dokončnega idejnega projekta, s katerim bomo v mesecu septembru zaprosili za mnenja. Prav tako, moramo za projekt pridobiti vse ustrezne pravice graditi, osnova za to pa je tudi vodno dovoljenje. Vloga za vodno dovoljenje je bila podana 15.5.2023, vendar vodnega dovoljenja še nismo pridobili. Na njegovi osnovi bo možno pridobiti tudi eno izmed ključnih pozitivnih mnenj, to je mnenje DRSV. Ob predpostavki, da pridobimo vsa pozitivna mnenja, bomo vložili vlogo za gradbeno dovoljenje do konca leta. V prihodnjem letu načrtujemo izdelavo PZI dokumentacije, uskladitev aktov med vsemi zainteresiranimi ter kandidiranje za sredstvah na razpoložljivih razpisih.

Urška Klenovšek
Oddelek za prostor

Info

Datum:

10.07.2023


Izpraševalec:

Marko Kovačič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA