Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pločnik Globoko, Urek - Križ 1 faza; Zanima me ali je že izveden javni razpis za izbor izvajalca del, če ni, kdaj le ta bo. In kdaj se bodo pričela dela na terenu -terminski plan zaradi podjetnikov, kateri opravljajo dejavnosti na tej relaciji in obvozov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Javno naročilo je bilo izvedeno in izbran je bil izvajalec del AJK gradnje d.o.o. Z deli se je pričelo 16.8.2023. Izvajalec je v stiku z lokalnimi prebivalci glede poteka del in zapore, ter ravno tako Občina Brežice obvešča o poteku zapore. Zapora je pripravljena tako da je možen dostop vsaj z ene smeri pri vsaki fazi gradnje. Usklajujemo se sprotno.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.07.2023


Izpraševalec:

Mihael Petančič


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA