Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pred kratkim sem podal pobudo, da se reši situacija z vranami v mestnem parku pri Mladinskem centru Brežice. Glede na to, da sam park niti več ni v osnovnem namenu sprehajališča ali pa postajališča na klopcah, sploh pa ne teh otroških igral, ker to je katastrofa. Sami si lahko ogledate stanje. Pred časom sem že dobil odgovor na to pobudo, da so pač to stvari, ki se jih ne da urejati, ker enostavno sploh ti, ki živimo tukaj, v teh poletnih mesecih, od 4-ih zjutraj ne moremo imeti niti približno odprtih oken zaradi vreščanja vran. Da ne govorim o iztrebkih, ko si jih gre lahko vsak pogledat. Jaz mislim, da tu ne glede na vse te odgovore, ki jih dobiva občina s strani takšnih in drugačnih institucij in od ekologov, da je potrebno nekaj naredit za zaščito tudi vseh teh investicij, ki jih je imel ZPTM v parku – igrala, itd. Tudi občina je za urejanje v tem parku dala sredstva in prav je, da parku povrnemo ugled in namen. Še enkrat tako dajem pobudo, a ne bi si želel dobiti odgovora na celi strani napisanega, kako se k temu ne da pristopit zaradi takšnih in drugačnih stvari.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dobili smo informacije, da si je potrebno za odstranitev vran oz. gnezd najprej pridobiti mnenje Zavoda za varstvo narave Novo Mesto.
Prav tako je potrebno za takšen poseg pridobiti dovoljenje v skladu z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah s strani Agencije RS za okolje. Pričeli bomo s postopki pridobivanja mnenj in dovoljenj, da bomo lahko na legalen način začeli z odstranitvijo vran in tudi gnezd

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.07.2023


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE