Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Lepo pozdravljeni.
V prilogi podajam pobudi.

Vse lepo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

problematiki na prehodu za pešce pri Glasbeni šoli Brežice smo že bili obveščeni s strani ravnatelja Glasbene šole Brežice. Dogovorjeni smo, da se opravi ogled, preučijo možnosti ureditve nevarnega prehoda za pešce, ki bo varen za vse udeležence v prometu.
Na Občini Brežice smo že v letu 2023 preko rednega vzdrževanja zelenic in javnih površin pričeli z zamenjavo starih baročnih košev za smeti. Te smo na najbolj obremenjenih lokacijah že zamenjali za koše Separat, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. Z zamenjavo določenega števila starih košev bomo postopoma nadaljevali tudi v naslednjih letih.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Katja Čanžar


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA