Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kolesarska steza Čatež ob Savi – Krška vas
1. Stopnice nad nekdanjo picerijo Grič so nepraktične, neuporabne in nevarne. Ljudje bojo še vedno raje vozili po cesti ob Krki. Predlagam, da se preuči možnost usmerjanja kolesarjev med Čatežem ob Savi in Tochka barom po Rimski cesti (torej skozi Čatež ob Savi, preko avtoceste in po klancu navzdol).
2. Na dobrih 2 km steze so trije prehodi čez precej prometno cesto. Vsaj dvema bi se dalo izogniti, če bi šla kolesarska steze tudi med Tochko in Velikimi Malencami po severni strani ceste. Velja omejitev hitrosti 70 km/h, a v praksi avtomobili iz smeri Velike Malence proti Tochki vozijo hitreje. Predlagam umiritev prometa z »ležečimi policaji«, merilniki hitrosti z opozorilom ob prehitri vožnji ali čim podobnim.
3. Ko avtomobil pripelje čez stari most, voznik zaradi kovinske konstrukcije mosta in ograje med kolesarsko stezo in Krko zelo slabo vidi kolesarje. Zgodila se je že tudi nesreča, pri kateri je priteklo nekaj krvi. Zdaj sta na nasprotni strani postavljeni ogledali in je nekoliko boljše, a še ne optimalno. Predlagam vgradnjo elektronske opozorilne table, kot je na primer na križišču Gubčeve in Hrastinske v Brežicah.
4. Iz zgornjega je razvidno, da je bilo pri tem projektu kar nekaj slabih rešitev. Predlagam, da se pri prihodnjih projektih ne išče bližnjic, ampak se opravi razprava s strokovnjaki in potencialnimi uporabniki. Mogoče bo cena nekaj višja, bo pa izgrajen objekt uporabnikom prijaznejši, predvsem pa bolj varen.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Izvedba kolesarske povezave Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi temelji na projektni dokumentaciji, ki je nastala z upoštevanjem tako naravnih danosti območja, zahtev razpisa za sofinanciranje z evropskimi sredstvi, usklajevanja z upravljalci varovalnih in varstvenih pasov v območju, prostorskimi akti ter tudi lastniki zemljišč. Projektant je bil izbran z javnim razpisom.
Odgovarjamo po točkah:
1. Stopnice se štejejo kot rekreacijska pot za kolesarje, njihov namen pa je zveznost. Kolesarske poti ni bilo možno speljati proti sotočju Krke in Save zaradi neizvedenega po Državnih prostorskih načrtih za hidroelektrarne, zato so stopnice nek kompromis, da pa se je vsaj del nevarnega območja lahko ustrezno uredilo. Table za vodenje (ki so postavljene) usmerjajo kolesarje tako na stopnice ali po loaklni cesti, ki jo omenjate.
2. Kar se tiče predlaganih ukrepov za umirjanje prometa, velja da je bila investicija šele pred kratkim predana v promet (ni več gradbišče). Opazovali bomo kaj se dogaja ter po potrebi ukrepali.
3. Odgovarjamo enako kot zgoraj.
4.Pri projektu se ni iskalo bližnjic. Bil je predmet zunanjih pregledov (recenzija) preko Direkcije RS za infrastrukturo. Tudi poceni ni bil. V sam postopek je bil vključen tudi presojevalec varnosti v cestnem prometu, ki se je tudi opredelil do projekta in celotnega poteka kolesarskih povezav.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA