Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se v naslednjem proračunu zagotovijo sredstva za modernizacijo LC 024371 Vinarska cesta na Bizeljskem, saj se vsi dobro zavedamo, da je to najslabša cesta v Občini Brežice. Prosim, da se pripravi terminski plan izvedbe tega zelo nujnega projekta.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V letu 2024 je predvideno, da se obnovi projektna dokumentacija ter uredi pravica graditi (odkupi zemljišč oz. sklenitve služnostnih pogodb, večji del ceste poteka po privat zemljiščih). Prvi del je predviden od odcepa za Nimnik do križišča z LC 024372-Janeževa Gorca-Sv. Gore v dolžini 850m. Projektna ocena iz leta 2013 te faze iz leta 2013 je bila 660.000 EUR. Terminski plan izvedbe se lahko pripravi, ko bodo zagotovljena zemljišča, pregledana PZI dokumentacija in razpoložljiva sredstva.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI