Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Optika
Zanima me, kakšna je časovnica izgradnje optičnega omrežja v odročnejših vaseh naše KS Čatež ob Savi (Žejno, Sobenja vas, Dobeno) ?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Po pogovoru s predstavnikom GVO d.o.o., se dela prioritetno izvajajo na območjih, kjer zagotavljalo pokritost belih lis. Ostala območja predvidevajo pokrivati v naslednjih letih.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Alojz Škrabl


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA