Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na dejstvo, da je do konca leta 2023 še možnost prijave za izgradnjo sončnih elektrarn po ključu letnega obračuna energije, od leta 2024 pa bo mesečni obračun, dajem pobudo, da Občina Brežice preuči možnost izgradenj sončnih elektrarn na javnih objektih v lasti Občine (šole, zd, lekarna, vrtci, športni objekti, kulturni domovi...), kateri so večji porabniki el. energije in bi se investicija poračunala z delovanjem elektrarne v nekaj letih, (el. energije se ne plačuje če je dovolj sončnih dni), plačuje se samo omrežnina.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice spremlja stanje na energetskem trgu v zadnjih letih. Z namenom zmanjšanja rabe energije smo pristopili k energetski sanaciji objektov v lasti Občine Brežice, ki smo jo uspešno zaključili v letu 2020. V sklopu energetske sanacije smo prešli na smotrnejše načine ogrevanja (geosonde in toplotne črpalke), izvedli ustrezno toplotno izolacijo objektov in ustrezno razsvetljavo objektov. S tem smo zmanjšali rabo energije.

So pa cene energije eskalirale v preteklih letih. Eden od načinov, da zmanjšamo stroške rabe energije, je postavitev sončnih elektrarn, ki bi oskrbovale objekte s potrebno električno energijo. Najugodnejši način je net metering, ki omogoča poračunavanje energije na letnem obdobju.

O sončnih elektrarnah smo razmišljali že v letu 2022, ko smo pripravili nabor objektov, ki bi bili primerni za postavitev sončnih elektrarn. Ker smo zaznali kar nekaj problemov s strehami objektov smo za 10. objektov naročili statično preveritev, ki preveri postavitev sončnih elektrarn. Predmetno preveritev smo prejeli v mesecu septembru leta 2022. Nadaljevali smo z aktivnostmi na preveritvi možnosti postavitve sončnih elektrarn in izoblikovali nabor primernih objektov za postavitev sončnih elektrarn. Z navedenim seznamov objektov smo v mesecu maju pristopili k izboru izdelovalca Strokovnih podlag za sončne elektrarne, ki natančno opredelijo namestitev sončnih elektrarn z upoštevanjem omejitev na strešini, ki so potrebna za nemoteno obratovanje objekta, opredelijo priključne moči in povezave proizvodne naprave. Ob izdelavi strokovnih podlag se izdela priključna shema ter opredeli najugodnejši način obratovanja. S pripravljenimi podatki je izbrani izvajalec, po uskladitvi z Občino Brežice, zaprosil za soglasje za priključitev proizvodnega objekta na omrežje.

Vloge za objekte do 43 kW priključne moči so že oddane za 14 objektov, do 26.10.2023 smo prejeli 9 soglasij za priključitev.

Za objekte nad 43 kW še pripravljamo vloge po shemi PS 3b, kjer pa moramo definirati skupnost proizvajalcev in porabnikov sončne električne energije, vsekakor pa bomo v kratkem tudi za te objekte podali vlogo za soglasje za priključitev proizvodnega objekta na omrežje.

Suzana Ogorevc
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Mihael Petančič


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA