Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Za razsvetljavo v Cerkljah so bili kabli postavljeni že pred dvema letoma. Ljudje čez te njive orjejo in bojim se, da se bo to vse uničilo, medtem ko se kandelabri ne postavijo. Gre za odsek proti Gazicam. Romi, kar naprej tu hodijo. Ljudje pritiskajo name. Občina je denar že dala. Elektrika je. Postaviti je potrebno samo še luči. Od tega je že dve leti in ne vem zakaj še niso kandelabri postavljeni.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kabli za javno razsvetljavo so bili položeni hkrati z položitvijo kablov za optično omrežje in takrat ni bilo zagotovljenih sredstev za postavitev drogov javne razsvetljave in svetilk. V predlogu proračuna za leto 2025 so predvidena sredstva za dokončanje te javne razsvetljave.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Andreja Dušak


Stranka:

GIBANJE SVOBODA