Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobude in vprašanja se ne morejo podajati kadarkoli, ampak samo v času od sklica seje do zaključka seje. Predlagal bi, da se to spremeni, saj si je potrebno v tem primeru pobude in vprašanja nekam zapisati, da se jih potem lahko vnese na splet.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z drugim odstavkom 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (v nadaljevanju Poslovnik), se pisne pobude lahko podajo preko spletnega portala od dneva sklica redne seje do zaključka redne seje za katero je bil posredovan sklic preko spletnega portala.
Drugi odstavek 21. člena Poslovnika določa, da se sklic seje sveta objavi najmanj deset dni pred dnem, določenim za sejo.
V skladu z navedenim, ima vsak član sveta najmanj deset dni časa, da posreduje vprašanja in pobude preko spletnega portala.

Lavra Kreačič
Kabinet župana

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA