Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na vas se obračam zaradi ceste Globoko – Bojsno, ki je v zelo slabem stanju. Že v dveh mandatih je izpadla iz proračuna. Ko se je pred meseci gradil nov vod, je prišlo do velikih poškodb na cestišču v vasi Bojsno. Po informacijah, ki sem jih prejela, naj bi se sanacija omenjene ceste financirala iz evropskih sredstev. Prosim vas, da mi potrdite ali se te informacije točne in kdaj bo pričetek sanacije.
Izpostavila bi, da je poškodovan tudi drugi del ceste, ki prvotno ni bil načrtovan za sanacijo. Zaradi varnosti in udobja vseh prebivalcev vas prosim, da ta del ceste vključite v načrt sanacije.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Del ceste v izmeri 1.7 km se je zaradi dotrajanosti in vpliva gradnje hidravličnih izboljšav saniral v sklopu projekta Hidravlične izboljšave. Preostali deli so se sanirali v čimvečji meri da se zagotovi normalna prevoznost. Sredstva so namenjena izgradnji vodovoda, zato večjih sanacij v cestno omrežje ni mogoče izvesti preko projekta, saj je to v nasprotju s podpisanim sporazumom o financiranu.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Štefanija Kržan


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI