Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Cesta na Bizeljskem pri Sv. Vidu je v zelo slabem stanju, kar otežuje dostop do turistično dobro znane kmetije Keltis na Vrhovnicah. Obiskovalci te priljubljene turistične točke se pritožujejo, da je cesta po kateri prihajajo skoraj neprehodna. Zaradi turističnega pomena te destinacije bi bilo smiselno dati prednost tudi sanaciji te ceste.
Zavedamo se, da se pripravlja nov proračun za naslednje obdobje, zato poudarjam, da je nujno, da se navedene zadeve obravnavajo prednostno. Vlaganja v naše ceste ne bodo koristile le zdajšnjim prebivalcem, temveč bo okrepilo gospodarstvo in turizem v naši občini.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V letu 2024 je predvideno, da se obnovi projektna dokumentacija ter uredi pravica graditi (odkupi zemljišč oz. sklenitve služnostnih pogodb, večji del ceste poteka po privat zemljiščih). Prvi del je predviden od odcepa za Nimnik do križišča z LC 024372-Janeževa Gorca-Sv. Gore v dolžini 850m.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Štefanija Kržan


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI