Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zastavila bi vprašanje v zvezi z višino prijavljenih intervencijskih sredstev nastalih ob izvajanju nalog zaščite in reševanja in pomoči ob avgustovskih poplavah. Zanima nas, zakaj Občina Brežice ni prijavila višjih intervencijskih stroškov. Skupaj so namreč vse občine v Sloveniji prijavile in že dobile 94.900 mio EUR. Občina Brežice je posredovala zahtevek v višini 11.000 EUR, Občina Krško v višini 75.000 EUR in Občina Sevnica v višini 30.000 EUR. Verjetno ni odveč opomniti in spomniti kako obsežne so bile poplave v naši občini in kako v sosednih, kjer so že dokončane hidroelektrarne na spodnji Savi zagotovile boljšo protipoplavno zaščito za tamkajšnje kraje in kako so bile poplavljene zadeve v brežiški občini in kako pri njih. Občine so lahko uveljavljale samo upravičene intervencijske stroške povezane z intervencijskimi ukrepi. Zanima nas torej zakaj so bili stroški intervencije ovrednoteni tako nizko in ali so bili terjani, in zakaj niso bili vključeni tudi stroški začasnih nastanitev za goste, ki so bili evakuirani iz Term Čatež v Športno dvorano Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
11.000 EUR je bilo prijavljeno za neurje po toči. Dejstvo je, da je bilo pri nam bistveno manj neurja po toči kot v krški občini. Kar se tiče poplav pa je bilo še naknadno.
Občinski svet Občine Brežice na 3. dopisni seji dne 22.8.2023 sprejel Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 92/23) v katerem je v svojem tretjem odstavku 3. člena namenil za pokrivanje nastalih stroškov posredovanja gasilskih združenj s stroški popravil uničene opreme znesek v višini 40.000 €. Po sprejetju tega odloga so gasilci prejeli poziv MORS, URSZR za povrnitev intervencijskih stroškov, za kar je v pogodbi dodano določilo v izogib dvojnega finnaciranja. Po pregledu prijavljenih stroškov gre za istovrstne stroške, zato v izogib dvojnemu financiranju in s ciljem nemotenega delovanja gasilcev predlagamo spremembo odloka v delu namena in sicer bi sredstva namenili za nakup nove opreme in njihovo delovanje, saj sredstev URSZR še niso prejeli.

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Mojca Florjanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA