Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zanima me status razgledne ploščadi na Šentvidu. Kot vem in me ljudje obveščajo, dela že nekaj časa stojijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu s pogodbo in sklenjenim aneksom z izvajalcem del - KOSTAK HG BREŽICE D.O.O. ter terminski načrtom, bodo gradbena dela za izgradnjo Razgledne ploščadi na Sv. Vidu končana do 30. 3. 2024.
Izvedena so zemeljska dela, potekajo betonska in armiranobetonska dela (zabetoniran je podporni zid s temelji, brežina je obložena s kamenjem). Potekajo tudi preostala dela, vendar zaradi neugodnih vremenskih razmer in težko dostopnega terena do gradbišča, ki vodi po gozdni in makadamski cesti, v danih razmerah ni možno dostaviti težko gradbeno mehanizacijo (dvigalo za postavitev železne konstrukcije). Po dostavi železne konstrukcije sledi postavitev poda in ograje.
V teku je tudi priprava mehkih vsebin, t.j. novi turistični produkti.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Boštjan Gregorič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE