Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Projekt Rune je zasnovan, da bi optično omrežje dobile tudi malo bolj odročne vasi. O tem smo veliko govorili, a kolikor je meni znano je to zamrlo. Zanima me, ali se tu predvideva kaj drugega.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. S predstavitvijo projekta so zelo aktivno obveščali krajane in tudi na Občini ter krajevne skupnosti. Njihov cilj je bil, da uspešno kandidirajo na razpisu »GOŠO 5« (Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, v letu 2021 objavljen s strani Ministrstva za javno upravo) in pridobijo sredstva za gradnjo. Po razpisu »GOŠO 5« pa so bila sredstva dodeljena (pogodba podpisana v oktobru 2021) ugodnejšemu prijavitelju GVO d.o.o, ki pa trenutno pospešeno gradi omrežje po občini. Prilagamo pregledno situacijo predvidene gradnje s strani GVO d.o.o.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Boštjan Gregorič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE