Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Protipolavna zaščita Bregane je zgodba, ki se vleče že vrsto let pri nas. Verjamem, da ima direkcija ogromno dela zaradi te ujme, ki je bila avgusta. Pri nas še vedno ostaja problem Bregane. Hiše so nezaščitene, industrijska cona stagnira že vrsto let, ker se čaka rešitev. Nazadnje je bil s strani Občine Brežice v mesecu marcu na Grad Samobor poslan dopis, v katerem se je zaprosilo njihove člane komisije, da naj se sestanejo in naredijo koncept te zaščite tudi v naravi. Dajem pobudo občini, da posreduje dopis na direkcijo. Hrvaška stran urejuje svojo strugo. Pred dvema, tremi meseci so na novo uredili brežino, zaščitili hiše na svoji strani. Pri nas pa vse skupaj stoji. Naši čakajo soglasje hrvaške strani. Dajmo tu konkretno zaostriti in poslati konkreten dopis, da morajo biti te stvari rešene. Ne gre samo za domačine, ampak tudi za razvoj kraja in našo občino. Prosil bi malo bolj konkretno akcijo s strani občine na direkcijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice pripravlja dopis za DRSV, da obrazložili dosedanje aktivnosti glede zagotavljanja protipoplavne zaščite ob Bregan ter jih pozvali, da se zaščita zagotovi čim prej. Dopis bomo poslali do 15.12.2023 na DRSV. Predlagali bomo tudi termin za sestanek v januarju 2024.

Urška Klenovšek
Oddelek za prostor

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK