Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kot član Sveta staršev OŠ Brežice dajem pobudo, ki se je razvnela in bila izpostavljena na zadnjem svetu staršev. Sedem otrok iz področja Prilip nima možnosti prevoza v osnovno šolo. Tu predlagam občini, da vstopi v kontakt za osnovno šolo in skuša urediti ta prevoz in postajališče. To naj bi bil problem tega prevoza. Otroci se bodo tako lahko nemoteno vozili v Osnovno šolo Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Po informacijah Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo (MZI, DRSI) je razpis za izgradnjo manjkajočega avtobusnega postajališča v Prilipah v pripravi. Vendar so bile osebe, ki so razpis pripravljale, prioritetno prerazporejene na dela vezana na odpravo posledic ujm, za kar je razpis obstal. Po ustnih informacijah, naj v letu 2023 iz istega razloga, ne bi bilo več sredstev za izgradnjo predmetne avtobusne postaje. Potrebna sredstva nameravajo na DRSI zagotoviti v okviru proračuna RS za leto 2024.
Prejete informacije so pridobljeno ustno na DRSI dne 22.9.2023 ter pisno niso potrjene, čeprav smo z Občine Brežice vprašanja na to temo v elektronski obliki naslovili na DRSI v dneh 25.8., 14.9. in 19.9.2023, kot tudi 12. 12. 2023.

Ravno tako pa smo podali Policijski postaji Brežice predlog prioritetne naloge pri zagotavljanju varnosti občanov v letu 2024, in sicer varen odhod šolarjev v šolo za otroke iz področja Prilip.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE