Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Občinski svet je v prejšnjem mandatu, julija 2022, sprejel Strategijo reševanja romske tematike v občini Brežice. V šestih mesecih od sprejetja, torej do januarja 2023, bi občina morala pripraviti akcijski načrt, a ga še ni. Zamuja se torej že 11 mesecev. Zato dajem pobudo, da se strategija pripravi čimprej oziroma vsaj tako, da bo zamuda manjša od enega leta.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na področju romske tematike deluje Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice (v nadaljevanju: Komisija), katere predsednik je g. Bogdan Palovšnik in v sestavi devetih članov. Komisija je bila z zadnjim imenovanim članom, tj. Ivan Kostevc v celoti popolnjena 19. 12. 2023, ko je aktivno pričela s srečanji.

Podporne naloge za Komisijo znotraj občinske uprave je do avgusta 2023 opravljala Vesna Kržan, sedaj jih opravlja Barbara Hercigonja Milošević. Kljub temu, da je v septembru 2023 prišlo do menjave osebe, ki je zadolžena za podporne naloge, so se te tekom leta vseeno izvajale, o čemer smo poročali tudi v letnem poročilu Vlade RS o položaju romske skupnosti kot tudi Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice.

Na podlagi sprejete Strategije je bil sprejet akcijski načrt in sicer na 3. seji Komisije, ki je zasedala 17. 1. 2024. Občina Brežice pa je tudi podpisnica Kataloga nalog, ki jih je potrebno izvajati na območjih z naseljeno romsko populacijo. Gre za katalog nalog, ki presega naloge, opredeljene v Strategiji in dodatno določa področja in delovanje. Kljub temu, so le-te vključene v akcijski načrt.

Dodatno se izvajajo aktivnosti za participacijo romske populacije, kar bo predstavljeno ob predstavitvi nalog na področju romske tematike tudi občinskemu svetu.

Naj izpostavimo, da se je v prvem mesecu l. 2024 že zasnoval akcijski načrt dela, datum ogleda romskega naselja (7. 2. 2024) na katerem bodo Romi izpostavi potrebe skupnosti, dogovorili smo aktivnosti ob mednarodnem dnevu Romov, sodelovanje s šolami, ki imajo vključene romske otroke, Centrom za socialno delo, organizacijo čistilne akcije »Očistimo bivalno okolje«, ki jo bodo izvedli Romi sami, v sodelovanju s Komunalo Brežice, le-tej bo sledila deratizacija, pridobitev predlaganih izobraževanj, ki jih bo izvajal ZD Brežice in številne druge aktivnosti, poteka tudi krajši program vrtca za Romske otroke na OŠ Cerklje ob Krki, kjer vključujejo tudi delavce romskega porekla, da opravljajo družbeno koristna dela, sofinanciramo javno delo za delo z romskimi družinami / otroci.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA