Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se na proračunski postavki 00689 Obnova lokalne ceste Janeževa gorca za leto 2024 povečajo sredstva iz 200.000€ vsaj na 400.000€, kajti omenjena lokalna cesta je najbolj poškodovana cesta in najbolj potrebna obnove v Občini Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V predlogu Proračuna za leto 2024 je za modernizacijo navedene ceste predvidenih 250.000 EUR. Sanacija se izvede v več letih, glede na predvidena sredstva v skladu z NRP. Ob tem je potrebno urediti tudi lastniška razmerja.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI