Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosimo vas, da pripravite in KS Artiče predstavite terminski plan nadaljevanja projekta kanalizacije za vas Artiče z ureditvijo služnostnih pogodb in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Ponovno izpostavljamo tveganje onesnaženja črpališča pitne vode za občino Brežice v Glogovem Brodu proti kateri se nekontrolirano steka kanalizacija iz vasi Artič.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ker Komunala Brežice, ki je izvajala projektiranje projekta nima več zaposlenega projektanta, se je sklenila nova pogodba z novim projektantom. Prav tako je naročena in se izdeluje cenitev zemljišč za pripravo služnostnih pogodb. Časovnica projektiranja je, da se dela zaključijo predvidoma do konca avgusta 2024, v tem času se bi pridobilo vse služnosti in vložila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za posamezne faze projekta odvisno od uspeha z odplačnimi služnostmi.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Nataša Sagernik


Stranka:

GIBANJE SVOBODA