Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

V marcu 2023 je bila že oddana pobuda za pripravo cenika komunale za vzdrževanje cest in obrezovanje drevja za krajevne skupnosti z vključenimi vsemi stroški na podlagi katerega si lahko KS planirajo vzdrževanje v okviru sredstev predvidenih za KS. Prosimo, da se cenik za leto 2024 predstavi čimprej občinskemu svetu in krajevnim skupnostim.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravlja cenike za izvajanje gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin. Ceniki bodo po uskladitvi z občinskimi službami predstavljeni krajevnim skupnostim.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Nataša Sagernik


Stranka:

GIBANJE SVOBODA