Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Ali ima občina pripravljeno kakšno analizo na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini Brežice? Ko sem poslušal razpravo pri proračunu in tudi naslednjič bo tako, vidim da posamezni svetniki, ki prihajajo, prihajamo iz različnih koncev občine, pri odločanju o tem kam naj gre občinski denar in tu gre za relativno visoke zneske, mislim, bi morali izhajati iz bodočih potreb občank in občanov. Če omenim samo eno osnovno šolo, Osnovno šolo Brežice, ta šola poka po šivih. Glede na to, da se gradijo nova stanovanja in se pričakuje povečanje demografske slike v Brežicah, verjamem, da bo hitro oz. je že nastala potreba po tem, da se tudi ta šola zgradi oz. nadgradi. Sprašujem, ali obstaja kakšna analiza tega, kje bomo potrebovali večje kapaciteta za osnovno šolsko izobraževanje, če seveda te analize ni, dajem pobudo, da se takšna analiza pripravi, tudi zato, da bomo občinski svetniki lažje odločali o tem, kam naj gre proračunski denar.
2. Kar se tiče odvoza smeti, dobimo občanke in občani domov koledar, kjer je razvidno kdaj se posamezne vrste odpadkov odvažajo. Pobuda gre v smeri, da se takšen koledar pripravi tudi v elektronski obliki, da si ga lahko presnamemo na spletnih straneh komunale in imamo potem to na telefonu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Glede demografije opažamo v občini, da ni nekega povečanega porasta otrok. Približno smo na istem številu. Res je, da določeni ne upoštevajo strogo šolskih okolišev. Tu bo potrebno določene stvari narediti. Druga težava pa je tudi v tem, da normativi zahtevajo, da je za isto število ljudi potrebnih vsaj enkrat več prostorov in tudi skoraj enkrat več kadra. Kar se tega tiče pa je težava. Zato so tudi nastali problemi in želje skoraj vseh šol po nekem dodatnem povečanju. Res je tudi, da v tem trenutku še ne znamo oceniti kaj bodo nova stanovanja pomenila za Brežice. Bi se znalo zgoditi, da bo v prihodnje problem oz. se že delno kaže problem tudi brežiške šole. Bomo to morali še malo bolj proučiti, da bomo vedeli kako to stvar rešiti.

Odgovor ODDGRK: Demografske spremembe, ki jih lahko spremljamo glede na število rojstev, ne odražajo tudi migracijskih sprememb, tj. priseljevanja in prepisov med šolami. Normativi glede vključenosti otrok in delovanju osnovnih šol so opredeljeni v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Demografsko sliko spremljamo, podatke za preteklih deset let pa prilagamo v nadaljevanju. V zadnjih 10-ih letih je v povprečju 93 otrok na leto, kar je znotraj okvira prostih mest, ki so na voljo v 4-ih oddelkih osnovne šole. Prikaz demografskih podatkov iz programa Sokol je v prilogi.


2. Podano pobudo za koledar v elektronski obliki pa bomo posredovali Komunali.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE