Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na območju krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje predlagam dva ukrepa za izboljšanje prometne varnosti, in sicer:
- pri izvozu iz Murnove ulice na Bizeljsko cesto je nameščena zaščitna ograja, ki ovira pogled na promet iz smeri Brežic; predlagam postavitev ogledala na Bizeljski cesti ali prilagoditev zaščitne ograje;
- na koncu Kregarjeve ulice pri odcepu za Trnsko pot je poškodovan prometni znak za usmerjanje prometa v ovinkih; predlagam zamenjavo prometnega znana.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor Miroslav Kržan:
Pri izvozu iz Murnove ulice na Bizeljsko cesto si bomo zadevo ogledali na terenu. Po potrebi bomo obvestili lastnike zemljišč naj odstranijo previsoko vegetacijo ob pločniku, v kolikor pa tudi to ne bo zadostovalo zadostno preglednost, bomo na Direkcijo za infrastrukturo poslali vlogo za postavitev prometnega ogledala. Poškodovan znak na koncu Kregarjeve ulice pri odcepu na Trnsko pot za usmirjanje prometa v ovinkih bo zamenjan s strani vzdrževalca občinskih cest v Občini Brežice Komunale Brežice.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Dražen Levojević


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA