Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

V Brežicah je veliko poslovnih in trgovskih objektov praznih. Vsi te objekti zasedajo zazidalne površine in bi jih bilo smiselno ustrezno obdavčit in s tem vzpodbudit lastnike k uporabi ali oddaji v najem. Predlagamo, da se poiščejo ustrezne rešitve za obdavčitev takšnih objektov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina za objekte na svojem območju vodi evidenco za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Tudi omenjeni objekti, ki jih navajate so del te evidence, lastniki pa zavezanci za plačilo. Drugih mehanizmov, s katerimi bi finančno obremenili lastnike praznih objektov, občina nima. Možnost imamo le, če objekt fizično propada in je nevaren za okolico, da takšen objekt prijavimo inšpektorju, ki izda odločbo za rušenje.

Urška Klenovšek
Oddelek za prostor

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Nataša Sagernik


Stranka:

GIBANJE SVOBODA