Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vprašanje vezano za nadaljevanje izgradnje vodovoda Brezje, KS Velika Dolina. Od strani občinske uprave je bila podana izjava oziroma obljuba, da bojo do februarja 2024 pridobljena vsa soglasja in veljavno gradbeno dovoljen, kar bo omogočilo nadaljevanje gradnje v skladu z paniranimi proračunskimi sredstvi.
Prosim za odgovor.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vezano na vodovod Brezje smo v fazi izdelave projektne dokumentacije. S predstavniki upravljalca javnega vodovoda in predstavniki vaških vodovodo Ponikve in Brezje se je na terenu prehodila nova trasa, ki bi zagotavljala konstatno oskrbo z vodo skozi celotno leto. Pripraviti je potrebno novo proj. dokumentacijo. Hkrati se bi še lahko prevzela oba vaška vodovoda Ponikve in Brezje.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Fredi Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV