Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Prebivalci vasi Župelevec opozarjajo na nepregledno križišče. Predlagajo namestitev ogledala, ki bi izboljšala preglednost.
2. V Kapelah imajo še eno staro avtobusno postajo, ki je v slabem stanju.
3. V imenu krajanov Piršenbrega, od št. 63 do 67, sprašujem kdaj bo napeljana optika do vseh hiš na Piršenbregu in okolici. Vikendi na Brezjem in okolici že imajo opravljene izkope in končana zemljiška dela, le ta ulica nima. Obstoječa infrastruktura pa jim komaj omogoča gledanje televizije.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Zadevo v Župelevcu bomo preveril
2. Glede optike je bilo že lani povedano, da se bo koncem leta zaključila infrastruktura in da bo v letošnjem letu tudi večina priključena. Bomo preverili konkretno za vaš primer.

1. Župelevec ima razvejano cestno omrežje z veliko kriišči. Iz vprašanja ni možno razbrati na katero križišče se nanaša. Če niso znane številke cest, predlagamo da se sklicujete na najbližji objekt oziroma navedete, katare kraje ceste v križišču povezujejo.

2. Avtobusno postajo v Kapelah si bomo ogledali ter preverili situacijo (predvidevamo, da gre za postajo na relaciji Kapele - Župelevec). Če gre za avtobusno postajo ob državni ceste, je predvidena za rekonstrukcijo sočasno z državno cesto.

3. Glede optike je bilo že lani povedano, da se bo koncem leta zaključila infrastruktura in da bo v letošnjem letu tudi večina priključena. Bomo preverili konkretno za vaš primer.
Odgovor Mateja Hotko:
GVO nas je seznanil, da nameravajo na Piršenbregu zaključiti v aprilu. Prioriteta jim je bila končati Brezje, ker je območje zavedeno kot bela lisa in so dolžni v roku po razpisu zaključiti. Piršenbreg pa so sive lise, ki jih bodo tudi izvedli vendar z manjšo prioriteto. Pravijo tudi, da so imeli v Piršenbregu veliko težav s pridobivanjem soglasij, ker je podaljšalo rok.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Štefanija Kržan


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI