Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ponovno je možno organizirati in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna za financiranje oddelka krajšega programa, ki ga vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. Vključijo se lahko pet letni otroci ter njihovi mlajši štiri letni sorejenci in tudi šest letni otroci oz. tisti z odlogom, ki ne obiskujejo kakšnega drugega programa v vrtcih. To je sistemska možnost, ki je bila sprejeta kot ukrep za doseganje višjega deleža vključenosti otrok v vrtce kot tudi zagotavljanje mehkejšega prehoda v šolo otrokom, ki predhodno niso obiskovali druge oblike predšolske vzgoje in sicer v obsegu 240 ur. Sprašujem koliko otrok in v katerih vrtcih so vključeni v tovrstne nove programe.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Podamo pisni odgovor glede na to, da teh podatkov v tem trenutku nimamo.


Odgovor ODDGKR:
Vezano na objave besedila za vpis v vrtce občine Brežice v preteklih letih, so bili za šolsko leto 2020/21 in 2021/22 staršem otrok na voljo dnevni program, poldnevni program, kot tudi krajši program, ki je financiran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Zaradi nezainteresiranosti staršev oziroma malo oddanih vlog, katerih število ni doseglo spodnjega normativa za odprtje oddelka, tovrstni oddelki niso zaživeli.

V šolskih letih 2022/23 in 2023/24 so strokovne delavke vrtcev ocenile, da starši ne izkazujejo potrebe po tovrstno organiziranih oddelkih in jih posledično ne bi vključevali v besedila objave vpisa v vrtce. Krajši oddelek vrtca, sicer deluje za romske otroke v vrtcu pri OŠ Cerklje ob Krki.

Pri objavi javnega vpisa za šolsko leto 2024/25, ki bo potekal od 4. do 11. marca 2024, objavljen pa bo 29. 2. 2024, bomo po dogovoru z javnimi zavodi, staršem otrok ponudili vse oblike programov, tj. dnevni, poldnevni ter krajši program. Poldnevni in krajši program se bosta izvajala v kolikor se bo za tovrstno obliko odločilo zadostno število staršev otrok in bodo otroci izpolnjevali pogoje za vključitev.

Ob usklajevanju besedila vpisa za šolsko leto 2024/25 in vloge bomo na javne zavode naslovili predlagano besedilo vpisa in vloge ter vključili možnost, da se opredeli poldnevni in krajši program.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA