Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Posavske občine so v pretekli leti sofinancirale pripravo projektne dokumentacije, predvsem za internistično dejavnost v bolnišnici Brežice, da bi se naredila novogradnja. Glede na to, da si bolnišnica prizadeva urediti te prostore z vidika povečanega števila respiratornih obolenj, me zanima ali so tudi v državnem proračunu 2024 in 2025 predvidena sredstva za ta prizidek in da župan ter občinska uprava preveri na katerih generičnih postavkah proračuna in programi, so ta sredstva predvidena in terminski načrt za izvedbo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Teh odgovorov mi nimamo, bomo pa posredovali na ministrstvo, da nam podajo pojasnila.

Odgovor ODDGRK:
Vprašanje smo 21. 3. 2024 in ponovno 2. 4. 2024 naslovili na Ministrstvo za zdravje, vendar do 9. 4. 2024 odgovora nismo prejeli.
Po pregledu Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 v Načrtu razvojnih programov planiranih investicij za Splošno bolnišnico Brežice nismo zasledili.
Ravno tako smo s strani Splošne bolnišnice Brežice (direktorice ga. Hribar Anice) pridobili potrditev, da investicija trenutno ni umeščena v Načrt razvojnih programov za leto 2024, so pa aktivni na področju dogovarjanja o umestitvi in si prizadevajo doseči dogovor za umestitev investicijskih del v NRP države v letu 2024 s pričetkom financiranja v jeseni, 2024 in nato dokončanjem investicije v 2025 in 2026, ali podrejeno s pričetkom v letu 2025 in dokončanjem v letih 2026 in 2027.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Dražen Levojević


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA